środa, 24 stycznia 2018

Spółki 2 letnie

Spółki 2 letnie


Autor: Julia Wolińska


Spółka jest formą prawną działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne bądź prawne, której funkcjonowanie oparte jest na umowie lub statucie. Podmioty te dzielimy na spółki osobowe i spółki kapitałowe.


Do spółek osobowych zaliczamy:
- spółkę cywilną,
- spółkę jawną,
- spółkę partnerską,
- spółkę komandytową,
- spółkę komandytowo-akcyjną.

Spółki kapitałowe to:
- spółka akcyjna,
- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W Polsce niedoścignionym liderem jeżeli chodzi o ilość prowadzonych pod sobą firm jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Na założenie tego podmiotu decyduje się zdecydowanie największa ilość przedsiębiorców.


Spółka z o.o. może być założona zarówno przez jedną, jak i kilka osób w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Wyjątek stanowi wyłącznie inna jednoosobowa spółka z o.o.. Decydując się na założenie tego podmiotu, wspólnicy zobowiązują się do pokrycia kapitału zakładowego w wysokości nie mniejszej niż 5 tysięcy złotych. Jest to ustawowo przewidziane minimum, jednak zaleca się żeby środki te były wyższe, gdyż ułatwi to prowadzenie danej jednostki.


Ogromnym, atutem spółki z o.o. jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. W praktyce oznacza to, że za zobowiązania spółki z o.o. odpowiada spółka całym swoim majątkiem. Wspólnicy są wyłączeni z odpowiedzialności, co gwarantuje ich prywatnym własnościom pełne bezpieczeństwo.

Do zasadniczych wad spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy konieczność prowadzenia księgowości pełnej, która jest niezwykle kosztowna, gdyż wymaga skorzystania z usług specjalistów. Ponadto podmiot ten podlega podwójnemu opodatkowaniu. Spółka z o.o. jako osoba prawna, musi zapłacić podatek dochodowy od osiągniętych zysków. Do jego regulacji zobowiązani są również jej wspólnicy jeżeli chcą wypłacić dywidendę. Jako jednak, że wszelkie należności reguluje spółka, wspólnik otrzymuje wypłatę netto.

Osoby zdecydowane na poprowadzenie firmy w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bardzo często decydują się na zakup gotowej jednostki. Tym sposobem w przeciągu jednej doby mogą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Ogromną korzyścią wynikłą z takiej transakcji jest możliwość nabycia spółki stażowej. Jest to spółka, która została wcześniej zarejestrowana, tak więc posiada wszelkie elementy, które pozwolą jej na natychmiastowe podjęcie działalności gospodarczej. Przez czas swojego istnienia na rynku podmioty te nie prowadziły jednak działalności gospodarczej toteż dysponują czystą historią gospodarczą, dzięki czemu ich nabycie jest całkowicie bezpieczne.

Niestety staż spółki znacznie podnosi jej cenę. Im dłuższą historię posiada dany podmiot tym większe są jego szanse na pozyskanie kredytu lub dotacji. Dysponuje także większą wiarygodnością dzięki czemu szybciej zdobędzie Klientów i partnerów biznesowych. Spółki 2 letnie stanowią złoty środek podczas zakładania działalności. Otoczenie biznesowe obdarza je ogromnym zaufaniem, jednocześnie można nabyć je w atrakcyjnej cenie.


Spółki 2 letnie zwiększają szansę na pozyskanie dofinansowania.

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Dlaczego przetargi nieograniczone występują najczęściej?

Dlaczego przetargi nieograniczone występują najczęściej?


Autor: Krzysztof Witkowski


Najczęściej występującymi przetargami są przetargi nieograniczone. Jest to związane z faktem, że posiada on bardzo wiele zalet, dzięki którym coraz więcej instytucji decyduje się na to rozwiązanie.


Dostępny dla każdego

Przede wszystkim niezwykle ważną zaletą tego typu przetargu jest to, że ofertę może złożyć każdy zainteresowany wykonawca. Jest on jawny i ogłaszany publiczne. Z kolei w przypadku przetargu ograniczonego zgłosić może się tylko niewielka ilość firm, którym najczęściej zostały wysłane osobiste zaproszenia. Bez zgody osoby organizującej tego typu przetargi budowlane, nie można w nich uczestniczyć. Dlatego też przetarg nieograniczony jest nie tylko korzystny dla zamawiającego, ale również dla zainteresowanego. Może okazać się tak, że niewielka firma, która dopiero zaczyna funkcjonować na rynku w wyniku złożenia bardzo atrakcyjnej oferty będzie miała dostęp do wykonania dużych projektów. Stąd też tego typu przetargi budowlane umożliwiają wybicie się niewielkich, albo początkujących dopiero firm na określonym rynku.

Wybór najkorzystniejszej oferty

Z racji tego, że przetarg nieograniczony jest dostępny dla każdego, to możliwe jest wybranie możliwie jak najkorzystniejszej oferty. Firmy konkurują ze sobą i starają się tworzyć interesujące oferty nie tylko pod względem cenowym, ale również od względem czasu wykonania i często jakości. Instytucja organizująca więc taki przetarg ma więcej opcji do wyboru i przez to ostatecznie podjęta decyzja może okazać się bardzo korzystna. Jeżeli z kolei organizator przetargu sam wysyła zaproszenia do uczestnictwa poszczególnym firmom, to ich właściciele zdają sobie sprawę z tego, że z jakiegoś powodu zostali wybrani. W tym przypadku oferty firm mogą okazać się nieco mniej atrakcyjne. Przetargi ograniczone ogłasza się przeważnie gdy brak jest dużej ilości firm wykonawczych na rynku lub specyfika prac jest nietypowa

Brak ograniczeń w wartości zamówienia

Bardzo ważne jest również to, że przetarg nieograniczony może zostać zastosowany bez względu na wartość zamówienia. Stąd też można ogłaszać zarówno niewielkie projekty, jak i bardzo duże. Nie ma w tym żadnych ograniczeń.

Uproszczony proces

Dużą zaletą przetargu nieograniczonego i jednym z powodów, dla których jest on bardzo często stosowanym jest uproszczona procedura. Zamawiający ogłasza przetarg i w odpowiedzi wszyscy zainteresowani składają swoje oferty. Z nich wybierana jest najkorzystniejsza. Wszystko przebiega więc bardzo szybko i tym samym efektywnie.

Brak oprotestowania

Z racji tego, że liczba etapów procedury przetargu nieograniczonego jest ograniczona do minimum, to tym samym ograniczona jest również liczba decyzji podjętych przez zamawiającego, które mogą zostać oprotestowane. Stąd też istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo tego, że pojawią się jakiekolwiek komplikacje, które opóźniłyby przebieg całego procesu przetargowego. Tak więc czas, jaki zamawiający ustali sobie do przeprowadzenia zamówienia publicznego nie powinien się wydłużyć.

Podsumowując można powiedzieć, że przetarg nieograniczony posiada wiele zalet, dzięki którym jest najczęściej stosowanym. Jego procedura jest znacznie uproszczona, a udział może wziąć każdy zainteresowany. Nie ma również żadnych ograniczeń, co do wartości zamówienia, przy którym może zostać ogłoszony tego typu przetarg.


Przeglądaj przetargi budowlane w serwisie Obejma.pl

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jak poprawnie wystawić fakturę?

Jak poprawnie wystawić fakturę?


Autor: Rafał Morawski


Każdy przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą musi udokumentować sprzedaż każdej usługi czy towaru. Ci przedsiębiorcy, który określili się jako VAT-owcy wystawiają faktury, natomiast pozostali, którzy nie zdecydowali się na płacenie podatku VAT, wystawiają rachunki.


Każda osoba, która prowadzi firmę musi zmierzyć się z wyzwaniem, które polega na wystawianiu faktur. Oczywiście zajmuje to trochę czasu, jednak należy skupić się na tym, aby faktury wystawiać poprawnie, tak aby potem nie narazić się z tego tytułu na żadne konsekwencje. Posługiwać można się specjalnymi programami do wystawiania faktur, które dostępne są w sieci internetowej. Wtedy istnieje duża szansa na to, iż faktury będą wystawione profesjonalne i nie będą miały żadnych uchybień. Na właścicielu firmy ciąży oczywiście obowiązek podatkowy, a więc wystawianie faktur VAT jest nieuniknione. Nie każdy posiada jednak na ten temat odpowiednią wiedzę, dlatego warto ją poszerzyć, ponieważ dzięki temu firmą można zarządzać poprawnie.

Różnice pomiędzy fakturami a rachunkami

Faktura VAT a rachunek to dwie zupełnie różne kwestie. Przede wszystkim oba elementy charakteryzują się tym, że dokumentując sprzedaż swoich towarów lub usług posługuje się jedynie fakturami lub rachunkami. Faktury wystawiane są przez właścicieli, którzy rozliczają się z VAT, a rachunki przez osoby, które z tego zrezygnowały. Na tym polega główna różnica pomiędzy tymi elementami, dlatego warto dobrać dla siebie najlepsze rozliczenia rozsądnie, po rozmowach ze specjalistami.

Faktury VAT - obowiązujące terminy

Każda osoba wystawiająca faktury VAT ma obowiązek wystawić je do 15. dnia każdego miesiąca po miesiącu, w którym towary oraz usługi zostały sprzedane. Nie można przekraczać takich terminów, za co grożą zainteresowanym naprawdę surowe kary. Oczywiście istnieją sytuacje wyjątkowe, które pozwalają na odstępstwa od reguł. Mowa tutaj o usługach budowlanych, ponieważ przedsiębiorcy budowlani mają aż 30 dni na wystawienie takich faktur, a więc w ich przypadku nie trzeba się spieszyć, aby uniknąć problemów. Ważne jest jednak to, aby pilnować terminów, dzięki czemu wszelkie kwestie formalne zostaną załatwione poprawnie, bez zbędnej zwłoki.

Co musi znaleźć się na fakturze?

Warto zdawać sobie sprawę z tego, co musi konkretnie znaleźć się na fakturze. Przede wszystkim należy tutaj wymienić datę wystawienia faktury, numer podatnika, numer nabywcy, konkretną datę wykonania danej usługi, szczegóły transakcji, ilość sprzedanego towaru oraz jego cenę, wartość netto sprzedawanego towaru, upusty oraz zniżki, stawkę podatkową. Bez takich elementów faktura jest nieważna, na całe szczęście program do fakturowania obejmuje wszystkie te elementy, dlatego wszystkie najważniejsze pola wystarczy dokładnie wypełnić, a ma się wtedy całkowitą pewność tego, że wykonało się swoją pracę w stu procentach poprawnie.

Program do wystawiania faktur - zalety

W dzisiejszych czasach program do wystawiania faktur upraszcza życie wielu przedsiębiorcom. Dzięki takim programom można rozliczać się z faktur metodą online, co nie zajmuje zainteresowanym zbyt dużo czasu, który można dzięki temu przeznaczyć na prowadzenie firmy na zewnątrz. Programów do fakturowania jest jednak naprawdę wiele, lecz dzięki opiniom innych użytkowników będzie można przekonać się, które konkretnie z nich są najchętniej polecane, a potem można wykorzystać go na własnym przykładzie. Wystarczy wprowadzić do takiego programu niezbędne dane, a po krótkim czasie faktura zostanie wygenerowana i będzie można się z niej rozliczyć. Zdecydowana większość takich faktur posiada w swoim asortymencie bazę klientów, co znacznie usprawnia pracę przedsiębiorców, dlatego też z programów można korzystać nie tylko w sposób profesjonalny, ale też bardzo ekspresowy. Dzięki takim programom nie trzeba obawiać się również kontroli z Urzędu Skarbowego, gdyż wszystkie niezbędne rozliczenia będą znajdowały się w komputerze i będzie można oddać je do wglądu podczas kontroli.

Korekta faktury

W niektórych przypadkach fakturę VAT powinno się skorygować. Skorygować fakturę powinno się zwłaszcza wtedy, gdy sprzedany towar został zwrócony do sprzedawcy, ale też wtedy gdy zwrócone zostaną wszelkie zaliczki oraz przedpłaty. Korygowanie następuje również po zmianie ceny towaru sprzedawanego względem uwzględnionej wcześniej ceny w fakturze pierwotnej.


Firma RAFSOFT - producent Faktura VAT 2018 - niedrogi i intuicyjny program do fakturowania

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Nie wystarczy być w czymś dobrym, trzeba jeszcze umieć to sprzedać

Nie wystarczy być w czymś dobrym, trzeba jeszcze umieć to sprzedać


Autor: Piotr Majda


W samej tylko Polsce jest cała masa osób, które są po prostu świetne w tym co robią. Muzycy, trenerzy, zawodnicy sztuk walk, biznesmeni itd. Większość z nich jak nie wszyscy nie staną się nikim więcej niż tylko guru w jakimś swoim środowisku.


Nie dlatego, że są lepsi od nich np. w innym kraju, ale dlatego, że nie wystarczy być w czymś dobrym, trzeba jeszcze umieć to sprzedać.

Wojownik, który zna się na marketingu

Zobacz, mamy kogoś takiego jak Conor McGregor, jest rewelacyjny, ale jest wiele innych osób, które dorównują mu umiejętnościami, być może nawet w Polsce. Tylko, że słyszmy o nim, a nie o tych „wielu innych osobach”. Dostał swoją szansę ponieważ ktoś zauważył jego marketingowy potencjał, to, że umie sprzedać swój występ. Jest to postać, która jest w pełni świadoma tego jak ważny jest marketing swojej życiowej drogi. Na konferencjach mówi wprost do swoich z przeciwników – zobaczymy kogo walki przyciągną więcej ludzi, kto szybciej sprzeda wszystkie bilety, kto będzie miał największą liczbę sprzedanych PPV.

On wie, że umiejętności to jedno, ale druga sprawa to to czy ktoś w ogóle jest zainteresowany oglądaniem tego, że jesteś w czymś niesamowity.

Im większej liczbie osób spodoba się to co robisz tym większe Twoje szansę na zwycięstwo.

Drugi przykład. Partia PiS. Bez oceniania i w uproszczeniu. Narzekanie na politykę było zawsze. Czy to znaczy, że nigdy nie było żadnej partii, która rządziła dobrze? A może ludzie po prostu mają inną wizję tego czym jest rządzenie krajem niż politycy? Dla polityków to dobre zarządzanie krajem i stosunkami międzynarodowymi, PKB i dług publiczny. Ale ilu z nas obchodzi na co dzień PKB? Czy myjąc zęby o 6 rano ktoś myśli o strategii rozwoju poszczególnych województw? Idąc na obiad, planując wakacje czy idąc do kina interesuję mnie to czy na moim koncie są pieniądze, niech kraj będzie zadłużony na potęgę, ale jeżeli każdy z nas ma pieniądze i tak pozostanie to czemu mam się czymś martwić.

Wobec tego dla ludzi dobra polityka to taka, która powoduję, że gdy dana partia rządzi w pracy otrzymuję podwyżki, dostaję duże dodatki finansowe od Państwa, u lekarza nie ma kolejek, drogi nie mają dziur itp. Czyli wszystko to co dotyczy mojego codziennego życia!

I tu dochodzimy do przykładu partii PiS. Odnosząc się tylko i wyłącznie do fragmentu marketingu tej marki.

Skoro ktoś chcę kupić mleko, ja nie próbuje sprzedać mu np. jajek. Skoro ludzie chcą od polityki tego co wpłynie pozytywnie na ich codzienne życie bez sensu byłoby dawanie im czegoś co jest od tego życia zupełnie oderwane. PiS nie obiecywał zwiększenia eksportu tylko, że każdy kto ma dzieci dostanie od rządu pieniądze na konto. 500 zł od tak, bo po prostu zmieniła się partia rządząca, to musi być dobra polityka. Ta partia wie jak sprzedać swoją politykę, oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Nie wchodzę tu oczywiście w żadne rozważania, przemyślenia na temat konsekwencji tych działań. Odnoszę się do polityki czysto na potrzeby poruszanej tematyki sprzedaży.

Myślę, że każdy z nas mógłby podać jeszcze kilka innych przykładów tego, że bycie mistrzem bez bycia dobrym sprzedawcą swojej marki nie zaprowadzi nikogo dalej niż do lokalnych, może krajowych sukcesów.

Co z tym zrobić?

Sama świadomość tego pozwoli Ci nieco inaczej spojrzeć na to co obecnie robisz. Możesz być świetny w tym co robisz, ale jeżeli nie zainteresujesz tym ludzi to nic większego w Twoim życiu się nie stanie.

Pomyśl jak możesz to zrobić

– to najlepsza rada, lepsza od gotowych technik, jaką mógłbym Ci dać.


Piotr Majda - Inaya.pl

www.inaya.pl - nowe spojrzenie na rozwój i biznes

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.

Jak rozumieć zasadę Pareta?

Jak rozumieć zasadę Pareta?


Autor: Paweł Akatowski


Jak ustalać prawidłowo priorytety? Skorzystaj z zasady 8/2


Jak sformułowano zasadę Pareta?

Zasadę 80/20 sformułował amerykański teoretyk zarządzania Joseph Juran, a jej nazwa pochodzi od włoskiego ekonomisty i socjologa Vilfreda Pareta, który zajmował się zagadnieniem nierównej dystrybucji bogactwa. Juran w 1951 r. opublikował pracę Quality Control Handbook, w której zawarł zasadę „kluczowych nielicznych i błahych licznych”, mającą ujmować złą dystrybucję większości zasobów. Prawidłowość ta obserwowana była już znacznie wcześniej, lecz dopiero Juran opisał ją jako uniwersalne prawo odnoszące się do alokacji zasobów. W podawanych przykładach Juran powoływał się na prace Pareta i nazwał zasadę 80/20 jego nazwiskiem[1].

Modyfikacją zasady Pareta jest klasyfikacja ABC, według której analizowane przypadki dzieli się na 3 grupy, a nie na 2 jak w przypadku klasyfikacji Pareta.

Statystyka a zasada pareta

Zasada Pareta oznacza istnienie w rozkładzie danej cechy silnej koncentracji statystycznej, mierzonej np. przez indeks Giniego. Zasada Pareta w tym ujęciu mówi, że krzywa koncentracji przechodzi przez punkt (0,8; 0,2). Nie ma jednak przy tym żadnych powodów, dla których stosunek ten miałby wynosić akurat 80/20 i rzeczywiście często ma inne wartości. W szczególności dla rozkładu jednostajnego 80% obiektów jest związanych z 80% zasobów wbrew zasadzie Pareta. Taki wyjątek jest uznawany za granicę błędu.

Poniższe przykłady często cytowane są w podręcznikach ekonomii, mają one charakter statystyczny, co oznacza, że mogą być sprzeczne z pojedynczymi obserwacjami.

  • 20% klientów przynosi 80% zysków,
  • 20% kierowców powoduje 80% wypadków,
  • 20% powierzchni dywanu przypada na 80% zużycia,
  • 20% materiału zajmuje 80% egzaminu,
  • 20% ubrań nosimy przez 80% czasu,
  • 20% pracowników generuje 80% produktów,
  • 20% tekstu pozwala zrozumieć 80% treści.

Jak stosować zasadę w praktyce?

Zasada pozwala ustalać priorytety oraz ułatwia organizację czasu, przez co osiąga się maksymalne wyniki w minimalnym czasie. Ułatwia też organizację pracy w grupie, zależnie od użyteczności i umiejętności jej członków. Pomaga także w sprawnej egezkucji zadań strikte biznesowych.


Tekst opracowany na podstawie artykuły - Zasada pareto - tajemnica efektywności | Data Divers

Licencjonowane artykuły dostarcza Artelis.pl.